دبیرستان دخترانه روشنگران دوره اول (منطقه سه)

 

Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران Slide دبیرستان دخترانه روشنگران

تازه های روشنگرانی

دبیرستان دخترانه روشنگران

موفقیت ها

دبیرستان دخترانه روشنگران

آموزشی

دبیرستان دخترانه روشنگران

پرورشی

دبیرستان دخترانه روشنگران

پژوهشی

 

دانستنی های روشنگرانی

 
دبیرستان دخترانه روشنگران
شورای دانش آموزی ویژه جشنواره خیریه غذا و کارهای دستی
جلسه آموزشی، ارائه کارنامه بهمن ماه (کلیه پایه ها)- جشنواره خیریه(غذا و کارهای دستی) (درصورت حضوری)
شورای علمی ـ آموزشی ویژه برگزاری امتحانات میان نوبت دوم
برگزاری جشن والدت حضرت علی (ع) و روز پدر

دبیرستان دخترانه روشنگران
جلسه شورای دانش آموزی جهت جمع بندی عملکرد بازارچه خیریه و تصمیم گیری مناسب جهت اهدای هدایای جمع آوری شده به نیازمندان
کارگاه مشاورهای دانش‌آموز: (تأثیر شادی و شاد زیستن در پیشبرد اهداف زندگی)
شورای فرهنگی ـ پرورشی: جمع‌بندی عملکرد بازارچه خیریه و برنامه‌ریزی جهت بازدید نماینده‌های شوراها از مراکز خیریه همراه با مدیریت محترم (درصورت حضوری بودن)
آغاز امتحانات میان نوبت دوم
دبیرستان دخترانه روشنگران
شورای دبیران: «سازماندهی و مدیریت هوش هیجانی»
کارگاه مشاورهای دانش آموزی: «تاثیر شادی و شاد زیستن در پیشبرد اهداف زندگی»
دبیرستان دخترانه روشنگران
شورای معاونین و مشاورین: «تحلیل و جمعبندی فعالیتها و برنامهریزی نوروز»
چیدن سفره هفت سین
مراسم شعرخوانی به مناسبت بهار-جشن سبزه و هفت سین (انتخاب بهترین سبزه و هفت سین)
جشن ویژه چهارشنبه سوری
پایان امتحانات میان نوبت دوم - توزیع کارنامه و ارائه برنامه مطالعاتی و تکالیف نوروزی

ثبت نام آزمون ورودی 99