پرورشی

هدر پرورشی

اردوها

شکل‌گرفتن و ساخته ‌شدن شخصیت دانش‌آموزان به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از این عوامل برنامه‌های پرورشی و فعالیت‌های سالم گروهی و اردویی می‌باشد.

اردو پنجره باز و روزنه نامحدودی است به سوی طبیعت، معرفت، فرهنگ و شناخت مسائل گوناگون زندگی و فرصتی مناسب برای تمرین در انجام مسئولیت‌های فردی و گروهی، وقت‌شناسی، رعایت حقوق خود و دیگران، تمرین دقت، ظرافت، پاکیزگی، خلاقیت، ادب و خوشرویی، احترام متقابل، قدرت نقد و بررسی، پرسش و پاسخ، تحمل دیگران و انعطاف در نظر و عمل با دیگران است.

از این رو دربرنامه‌های اردویی و گروهی تجلی و بروز نیازها، استعدادها و مهارت‌های دانش‌آموزان بهتر فراهم می شود و مربیان، معلمان و مسئولان با ایجاد بستری مناسب می‌توانند روحیات و نیازهای فطری دانش‌آموزان را کشف و شناسایی کنند تا ایشان با ایجاد فرصت‌های یادگیری، کاستی‌ها و قوت‌های خود را در مقایسه با دیگران در بوته‌ی آزمایش قرار دهند و در این نوع فعالیت‌ها و فوق برنامه‌ها خود را برای ساختن فردایی بهتر و مطمئن‌تر آماده کنند.

پرورشی (4)

اهداف دبیرستان روشنگران در برگزاری اردو:

1. ایجاد روحیه شاد و بانشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی

2. تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی، اخلاقی دانش آموزان

3. کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی

4. کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقاء مهارت‌های اجتماعی

5. ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی

6. تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت‌ به دانش آموزان

7. ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته‌ جمعی

8. گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت دانش آموزان

9. افزایش آگاهی‌های عمومی‌ در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و آشناسازی دانش آموزان با تاریخ و تمدن ایران و اسلام