استراتژی در روشنگران

استراتژی دبیرستان دخترانه روشنگران به سه عامل اساسی اشاره می‌کند. این سه عامل کنار یکدیگر بی‌تردید سبب موفقیت دانش‌آموزان و مدرسه خواهد شد. در ادامه به این سه عامل اشاره می‌کنیم:

استراتژی-1

اجراي استرات‍ژي آموزشي دبيرستان روشنگران دو بال اصلي دارد، يكي تقويم اجرايي و ديگري مشاورين اجرائی:

استراتژی-تقویم اجرایی

تقویم اجرایی

ابزار اصلي برنامه‌ريزي براي دانش‌آموزان تقويم اجرايي ‌، معتبرترین و با ارزش‌ترین وسیله جهت اثبات اجرا و عمل به تعهدات و ادعاهایمان می‌باشد .ماه‌ها پيش از شروع هر سال تحصيلي و منطبق بر سال‌نماي همان سال، طراحي تقويم اجرايي آغاز مي‌گردد. كه نتيجه آن مجلدي است كه برنامه راه سال تحصيلي از جمله تاريخ جلسات آموزشي با والدين، برگزاري آزمون‌ها، برنامه‌هاي فرهنگي سالانه در آن مشخص است و برنامه‌ريزي هفتگي مطالعه دروس، جزئيات فعاليت روزانه دانش‌آموز، نتايج امتحانات و راهنمايي‌هاي مشاور در آن ثبت خواهد شد. در واقع تقويم اجرايي قالبي است براي نمايش و اصلاح مداوم وضعيت و موقعيت دانش‌آموز نسبت به برنامه‌ريزي‌ها، به اين صورت كه نتيجه كميت وكيفيت تلاش‌هاي دانش‌آموز و تأثير برنامه‌ها و مشاوره‌هاي تحصيلي را دائما و در طول سال پيش روي دانش‌آموز، اولياء، مشاوران و كادر قرار مي‌دهد تا بتوانند براحتي نقاط ضعف را هر كجا كه باشد يافته و با بر طرف‌نمودن آن‌ها، زمينه پيشرفت مداوم دانش‌آموز را فراهم نمايند .

معلمان راهنما (مشاورین اجرایی)

اصولاً آموزش و پرورش هر جامعه‌اي در بستري از ارزش‌ها جريان دارد، به عبارت ديگر مي‌توان تجلي ارزش‌هاي يك جامعه را در مدارس آن جامعه يافت و نهايتاً اين ويژگي مسئوليت هدايت جوانان را به سمت ارزش‌هاي جامعه به عهده دارد. در اين زمينه، مشاورين اجرايي مشغول اين فعاليت مي‌باشند و در مقايسه با ساير مديريت‌ها از اهميت خاصي برخوردارند زيرا با انسان‌ها و فرهنگ انساني مواجه‌اند. اصلاح يا انحراف يك جامعه‌ي كوچك مثل مدرسه كه در نهايت به اجتماعات بزرگتري تبديل مي‌گردد. به گروه مشاورين اجرايي بستگي دارد. چنانچه آن‌ها از بينش كافي، برنامه‌ريزي به موقع و اجراي دقيق برخوردار باشند، مدرسه به سوي اصلاح پيش خواهد رفت و در غير اين صورت با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد. تصميمي كه يك مشاور آموزشي در جهت رشد و هدايت دانش‌آموزان مي‌گيرد، بايد آن را به موقع به اجرا گذارد تا در سرنوشت يك مدرسه و در نتيجه يك جامعه بتواند تأثير‌گذار باشد و آينده بهتري را رقم زند. با شروع سال تحصيلي براي هر پايه و بر اساس معيارهايي كه پيش از اين بيان شد مشاور آموزشي انتخاب مي‌گردد. مشاورين ابتدا با بررسي وضعيت نمرات سال‌هاي گذشته دانش آموز، مصاحبه با والدين و دانش‌آموز به صورت مجزا ( جهت بررسي خصوصيات اخلاقي ، رفتار در خانه، شيوه مطالعه، سوابق بيماري و مشكلات خانوادگي، علايق و استعدادها و …. ) پرونده‌اي براي دانش‌آموز تشكيل مي‌دهند تا با شناخت كامل، وظايف اصلي خود را آغاز نمايد. ضمنا سعي اوليه مشاورين بر اين است تا ارتباطي صميمانه با تك تك دانش‌آموزان دوره خود برقرار نمايند.