روز آتش نشانی

به منظور ارتقا سطح آگاهی دانش‌آموزان از مأمورین آتش‌نشانی دعوت نموده تا با حضور در دبیرستان موارد آموزشی را عنوان کنند. این مانور در روز 7 مهرماه ساعت 9 صبح توسط یکی از نیروهای آتش‌نشانی در حیاط مدرسه برگزار شد. در این مانور توضیحاتی در مورد نکات ایمنی و کار با کپسول ضد حریق به صورت عملی توضیح داده شد.
روز آتش نشانی
روز آتش نشانی