پایه دهم

تست ریاضی دهم خالقی – هفته اول فروردین

https://www.aparat.com/v/LYC9l

center

right

#eeee22

#000000

4

تست فیزیک دهم عارفپور- هفته اول فروردین

https://www.aparat.com/v/NBqol

center

left

#81d742

#000000

4

فیزیک دهم T محبی – هفته اول

https://www.aparat.com/v/Pf8zn

center

left

#fcd973

#000000

4

شیمی دهم ناصریان – هفته دوم فروردین

https://www.aparat.com/v/m5God

center

left

#81d742

#000000

4