هفته تربیت بدنی

به مناسبت هفته تربیت‌بدنی دبیرستان روشنگران برای دانش‌آموزان مسابقاتی در نظر گرفت که توسط دبیر ورزش و دانش‌آموزان انجام گردید . در آخر نیز جوایزی به برگزیدگان تقدیم گردید.
هفته تربیت بدنی
هفته تربیت بدنی