مسابقه مشاعره

بزرگداشت حافظ

به مناسبت فرا رسیدن بیستم مهرماه و روز بزرگداشت حافظ شیرازی مراسمی توسط دانش‌آموزان برگزار شد. به این صورت که توسط تعدادی از دانش‌آموزان حافظ خوانی انجام شد و توسط دبیر ادبیات و دانش‌آموزان پایه‌های مختلف مسابقه مشاعره انجام شد و به برگزیدگان هدیه‌ای تقدیم گردید.
مسابقه مشاعره
مسابقه مشاعره