انتخابات شورای دانش آموزی

یکی از مهم‌ترین اهداف تعلیم و تربیت اجتماعی، ساختن دانش‌آموزان یعنی آماده کردن آنان به رأی دادن و شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهره‌برداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است. یکی از شیوه‌های گرایش دانش آموزان به فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه‌ها و شوراهای متشکل از همسالان در مدارس است که در راستای این امر مهم اقدامات زیر انجام گردید:


  • سخنرانی مدیر مدرسه در مورد وظایف شورای دانش‌آموزی
  • ثبت‌نام از کاندیدهای شورای دانش‌آموزی و تأیید صلاحیت آن‌ها توسط شورای مدرسه
  • تبلیغات کاندیدها در صبحگاه مدرسه و اعلام دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود به دانش‌آموزان
  • برگه‌های اخد رأی توسط عوامل پرورشی مدرسه تهیه و آماده شد.
  • صندوق اخد رأی توسط مربی پرورشی آماده شد و تابلویی جهت نصب  اسامی کاندیدها مشخص شد.
  • مشخص نمودن رئیس صندوق و نائب رئیس صندوق و منشی از بین دانش‌آموزان
  • تنظیم صورت‌جلسه انتخابات شورای دانش‌آموزی و اعلام نتایج انتخابات شورای دانش‌آموزی توسط سرکار خانم زاهدی
   
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی