اخبار

آخرین آزمون مرات سال 98-97 برگزار شد.

اخبار

جشن روز معلم برگزار شد.

اخبار

آزمون ورودی روشنگران برگزار شد.

اخبار

اردوی پایه هشتم، سورتمه دربند برگزار شد.

اخبار

اردوی پایه هفتم، دریاچه خلیج فارس برگزار شد.

اخبار

اردوی پایه نهم، سورتمه دربند برگزار شد.

اخبار

هفدهمین همایش علوم و تکنولوژی روشنگران برگزار شد.

اخبار

امتحانهای دوره ای آغاز شد.

اخبار

آزمون جامع تکالیف نوروزی در تاریخ 17 فروردین ماه برگزار شد.

اخبار

کسب رتبه اول کشوری در آزمون مبتکران

اخبار

کسب رتبه ششم کشوری در آزمون مبتکران

اخبار

کسب رتبه دهم کشوری در آزمون مبتکران

اخبار

کسب رتبه اول در رشته معماری گرایش ماکت در مسابقات مدکاپثنا جاهد، صبا حسینی نژاد، سپیده رحیمی

اخبار

کسب رتبه اول رشته معماری گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

هانیتا فلاح زاده، نورا اکبریان، آرمیتا قره باغی

اخبار

کسب رتبه اول رشته فیزیک گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

نیوشا احمدی، ستایش صمصامی، صنم قاسمی

اخبار

کسب رتبه دوم رشته شیمی گرایش نانو در مسابقات مدکاپ

مانا محمدی، ملیسا علایی

اخبار

کسب رتبه اول رشته فیزیک گرایش فنی مهندسی در مسابقات مدکاپ

کیانا اسکوئیان، پرنیان رجبی

اخبار

کسب رتبه اول دختران رشته هوا فضا گرایش راکت چتردار در مسابقات مدکاپ

آیناز قرچلویی، سارا محمد خانلو، بهاران نوروزی، تانیا اکبری

اخبار

کسب رتبه سوم رشته شیمی گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

درسا کیانی، پرنیان محمدی

اخبار

کسب رتبه دوم رشته گلدبرگ در مسابقات مدکاپ

ستایش افشار، مریم خضرزاده، فاطمه کریمی، پرنیان حاجیان

اخبار

کسب تقدیر طرح شایسته در مسابقات آرشی کاپ

نورا اکبریان، آرمیتا قره باغی، هینتا فلاح زاده

اخبار

کسب رتبه اول رشته زیست گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

غزل محمدی، انیتا خداوردی

اخبار

کسب رتبه دوم منطقه ای مسابقات هنرهای دستی و تجسمی

اخبار

کسب رتبه اول محور زبان در جشنواره خوارزمی

ثبت نام آزمون ورودی 99