معاونت در روشنگران

معاونت (3)

برای ایجاد هماهنگی در امور، معاونین در سازندگی مدرسه و محیط آن نقش به‌سزایی دارند.

نظم يكي از اركان بسيار مهم در استراتژي روشنگران و جزء اساسي‌ترين عوامل موفقيت محسوب مي‌گردد.

در اين سيستم به افرادی نیاز است که روحیه ای مشتاق و فعال داشته باشند.

با اجرای قوانین نه تنها الگوپذیری را در دانش‌آموزان تقویت می‌کنیم بلکه سعی داریم با برقرای ارتباطی دوستانه، حمایت، دقت، نظارت ، کنترل

لازم را بر روی رفتارهای دانش‌آموزان داشته باشیم در این میان ایجاد عادت‌های خوب و منطقی در آنان در اولویت است.

معاونت (2)
معاونت (1)

در كنار نظارت تدابير ديگري به شرح زير انديشيده شده است:

- تكريم شخصيت افراد و احترام متقابل.

- رعايت آزادي‌هاي فردي و توجه به عواطف انساني به منظور فراهم‌ ساختن امكان رشد و پيشرفت در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي.

- تقويت رفتارهاي مطلوب در جهت رشد فردي، اجتماعي و عاطفي دانش‌آموز.

- تنبيه و تشويق به موقع دانش‌آموزان، تنبيه به گونه‌اي که دانش‌آموز از آن تجربه بياموزد و تشويق از آن جهت كه با دلگرمي بيشتري به كارهاي مثبت روي آورد.

- ايجاد روابط دوستانه و حسنه بين دانش‌آموزان.

از ویژگی‌های دانش‌آموزان روشنگران رعایت شرایط ظاهری اعم از حجاب و ... می‌باشد که این هماهنگی نتیجه رشد فکری و تلاش برای علم‌آموزی و بدست‌آوردن مهارت‌های زندگی با رویکرد نظم و آرامش برای رسیدن به هدف وموفقیت می‌باشد.