مشاوره در روشنگران


مشاوره در روشنگران پایه هفتم

مشاوران پایه هفتم دبیرستان دخترانه روشنگران نقش اساسی را در هدایت دانش آموزان به سمت رشد و شکوفایی ایفا می کنند. مشاوره در روشنگران با شیوع بیماری کرونا تاثیر چشمگیری در هدایت و راهبری دانش آموزان داشته است. همان طور که می دانید پایه هفتم پایه حساسی از جهت تغییر مقطع تحصیلی می باشد. مشاوران ما با پیگیری های مکرر، برقراری ارتباط تلفنی با دانش آموزان و والدین، برگزاری جلسات آنلاین و ... در تلاش هستند تا با ایجاد نظم در دانش آموزان انگیزه این عزیزان را افزایش دهند.

مشاوره در روشنگران پایه هفتم

مشاوران پایه هفتم دبیرستان دخترانه روشنگران نقش اساسی را در هدایت دانش آموزان به سمت رشد و شکوفایی ایفا می کنند. مشاوره در روشنگران با شیوع بیماری کرونا تاثیر چشمگیری در هدایت و راهبری دانش آموزان داشته است. همان طور که می دانید پایه هفتم پایه حساسی از جهت تغییر مقطع تحصیلی می باشد. مشاوران ما با پیگیری های مکرر، برقراری ارتباط تلفنی با دانش آموزان و والدین، برگزاری جلسات آنلاین و ... در تلاش هستند تا با ایجاد نظم در دانش آموزان انگیزه این عزیزان را افزایش دهند.

مشاوره در روشنگران پایه هشتم

مشاوره در روشنگران پایه هشتم نیز در تلاش است تا به ارتقای سطح علمی و روحی دانش آموزان کمک کند. در حال حاضر مشاوران ما علاوه بر ارائه مشاوره تحصیلی از نظر روحی نیز با دانش آموزان ارتباطی عمیق برقرار می کنند. به این ترتیب نیازهای روحی دانش آموزان به خصوص در شرایطی که در کلاس حضور فیزیکی ندارند برطرف می شود. البته یاری و همکاری والدین در این شرایط به ما بسیار کمک می کند. مشاوران ما با پیگیری های مکرر سطح کیفی کلاس های آنلاین و کلیه ی آزمون ها را به صورت فردی بررسی می کنند.

مشاوره در روشنگران پایه هشتم

مشاوره در روشنگران پایه هشتم نیز در تلاش است تا به ارتقای سطح علمی و روحی دانش آموزان کمک کند. در حال حاضر مشاوران ما علاوه بر ارائه مشاوره تحصیلی از نظر روحی نیز با دانش آموزان ارتباطی عمیق برقرار می کنند. به این ترتیب نیازهای روحی دانش آموزان به خصوص در شرایطی که در کلاس حضور فیزیکی ندارند برطرف می شود. البته یاری و همکاری والدین در این شرایط به ما بسیار کمک می کند. مشاوران ما با پیگیری های مکرر سطح کیفی کلاس های آنلاین و کلیه ی آزمون ها را به صورت فردی بررسی می کنند.

مشاوره در روشنگران پایه نهم

مشاوره در روشنگران پایه نهم تاثیر مهمی در ارتقای سطح علمی و پویش دانش آموزان دارد. مشاوران دبیرستان دخترانه روشنگران در این پایه تلاش می کنند تا دانش آموزان را برای ورود به مقطع بالاتر با سطح علمی بالا آماده کنند. مشاوران دلسوز ما با شرکت در جلسات مستمر با مدیریت دبیرستان دخترانه روشنگران سرکار خانم آذری گزارش های خود را به سمع و نظر ایشان می رسانند. به این ترتیب کلیه امور مشاوره زیر نظر مدیریت مدرسه اجرا می شود.

مشاوره در روشنگران پایه نهم

مشاوره در روشنگران پایه نهم تاثیر مهمی در ارتقای سطح علمی و پویش دانش آموزان دارد. مشاوران دبیرستان دخترانه روشنگران در این پایه تلاش می کنند تا دانش آموزان را برای ورود به مقطع بالاتر با سطح علمی بالا آماده کنند. مشاوران دلسوز ما با شرکت در جلسات مستمر با مدیریت دبیرستان دخترانه روشنگران سرکار خانم آذری گزارش های خود را به سمع و نظر ایشان می رسانند. به این ترتیب کلیه امور مشاوره زیر نظر مدیریت مدرسه اجرا می شود.