فعالیت های تابستانی

تابستان-1402

برگزاري كلاس‌هاي تابستاني

  • آماده‌سازي سطح علمي و آموزشي دانش‌آموزان براي آغاز سال تحصيلي جديد
  • آشنايي دانش‌آموزان با دبيران و نحوه‌ي آموزش دروس مختلف
  • آشنايي دبيران با دانش‌آموزان

کارگاه آموزشی هماتولوژی (خون شناسی)

1
فعالیت های تابستانی

برگزاري جلسات مشاوره فردي

  • آشنايي مشاورين با دانش‌آموزان و اوليا
  • شناخت مشاورين از نحوه درس خواندن، برنامه‌ريزي كردن و عادت‌هاي مطالعه دانش‌آموزان
  • اعلام برنامه‌هاي سال تحصيلي جديد
  • آموزش روش صحيح مطالعه و ايجاد آمادگي جهت شركت در آزمون‌ها
  • صحبت در مورد برنامه مطالعاتي و ثبت ساعت‌هاي دقيق مطالعه و انجام تست‌تايم‌ها
  • جلسات هدايت تحصيلي جهت انتخاب رشته با حضور كارشناس مربوطه (ويژه پايه نهم)
فعالیتهای-تابستانی-6
فعالیتهای-تابستانی-2

برگزاري جلسه آشنايي با سيستم آموزشي، پرورشي روشنگران

فعالیتهای-تابستانی-4
فعالیتهای-تابستانی-3