ثبت نام

نام (*)
Invalid Input

نام خانوادگی (*)
Invalid Input

شماره شناسنامه (*)
Invalid Input

محل صدور شناسنامه (*)
Invalid Input

تاریخ تولد (*)
/ / Invalid Input

داوطلب ثبت نام در دوره

متوسطه 1 (*)
Invalid Input

متوسطه 2 (*)
Invalid Input

رشته (*)
Invalid Input

نحوه آشنایی با مرکز
Invalid Input

عکس پرسنلی
فقط فایل با فرمت jpg


وضعیت تحصیلی

مدرسه فعلی

نوع مدرسه (*)
Invalid Input

نام مدرسه (*)
Invalid Input

آدرس مدرسه (*)
Invalid Input

نمره معدل (*)
Invalid Input

نمره ریاضی (*)
Invalid Input

نمره انضباط (*)
Invalid Input

گر در المپيادها و جشنواره هاي فرهنگي هنري ورزشي شرکت کرده ايد،عنوان نماييد (*)
Invalid Input


مشخصات پدر

نام پدر (*)
Invalid Input

سال تولد (*)
Invalid Input

شماره کد ملی (*)
Invalid Input

تحصیلات (*)
Invalid Input

سابقه عضویت در انجمن (*)
Invalid Input

داوطلب عضویت در انجمن اولیا؟
Invalid Input

تلفن (*)
Invalid Input

تلفن همراه (*)
Invalid Input

شغل (*)
Invalid Input

پست الکترونیکی
Invalid Input


مشخصات مادر

نام مادر (*)
Invalid Input

سال تولد (*)
Invalid Input

شماره کد ملی (*)
Invalid Input

تحصیلات (*)
Invalid Input

سابقه عضویت در انجمن (*)
Invalid Input

داوطلب عضویت در انجمن اولیا؟
Invalid Input

تلفن (*)
Invalid Input

تلفن همراه (*)
Invalid Input

شغل (*)
Invalid Input

پست الکترونیکی
Invalid Input


خانواده

اگر فرزند دانشگاهی داريد، در چه دانشگاه و چه رشته اي تحصيل می کنند؟ (*)
Invalid Input

وضعیت مسکن خانواده (*)
Invalid Input

آدرس منزل (*)
Invalid Input

کد پستی (*)
Invalid Input

تلفن منزل (*)
Invalid Input

توضیح دیگر
Invalid Input

کد امنیتی (*)
کد امنیتی
Invalid Input

https://t.me/roshangaran97