×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 465

اردوی باغ گیاه شناسی

Sunday, 11 October 2015 12:05

تدریس در طبیعت

روز آتش نشانی

Tuesday, 29 September 2015 12:05

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی
روزت آتش نشان مبارک

جشن اول مهر

Wednesday, 23 September 2015 12:05

فصل مهر ، فصل رويش جوانه های اميد، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسيد، فصل مهر ، فصل آشنايی با خدا، فصل خوشه چينی ستاره ها، فصل همكلاسيهای ديروز و هم نيمكتی های امروز، از راه رسيد.
امروز زنگ آگاهی به صدا در می آيد و پرچم دانش برافراشته می شود، درب گلستان معرفت گشوده می شود و صدای جنب و جوش و شور و هياهوی بچه ها، فضای مدرسه را پر می كند.
ياسمن ها از قصّه های ديروز می گويند و معلمين درس امروز می دهند و كبوتران وجود را به پرواز در می آورند، تا به دانش آموزان درس خوب زيستن را بياموزند.

اردوی باغ پرندگان

Thursday, 20 August 2015 13:06

Page 5 of 5