آزمایشگاه مجازی

این آزمایشگاه مجازی به ترتیب شامل آزمایشگاههای : فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و ریاضیات میباشد.


 

آزمایشگاه کامل فیزیک

Screenshot of the simulation (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
(AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
Screenshot of the simulation (AC+DC) کیت ساخت مدار
(AC+DC) کیت ساخت مدار
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation pH مقیاس
pH مقیاس
Screenshot of the simulation آرمایشگاه نیروی گرانش
آرمایشگاه نیروی گرانش
Screenshot of the simulation آزمایش اشترن - گرلاخ
آزمایش اشترن – گرلاخ
Screenshot of the simulation آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون
آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون
Screenshot of the simulation آزمایش قانون بیر
آزمایش قانون بیر
Screenshot of the simulation آزمایشگاه آونگ
آزمایشگاه آونگ
Screenshot of the simulation آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
Screenshot of the simulation آزمایشگاه برخورد
آزمایشگاه برخورد
Screenshot of the simulation آزمایشگاه خازن
آزمایشگاه خازن
Screenshot of the simulation آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی
آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی
Screenshot of the simulation آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم
آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم
Screenshot of the simulation آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Screenshot of the simulation آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
Screenshot of the simulation آهنربا و قطب نما
آهنربا و قطب نما
Screenshot of the simulation اتم بسازید
اتم بسازید
Screenshot of the simulation اثر فوتوالکتریک
اثر فوتوالکتریک
Screenshot of the simulation اثر گلخانه ای
اثر گلخانه ای
Screenshot of the simulation اصطکاک
اصطکاک
Screenshot of the simulation انتخاب طبيعي
انتخاب طبيعي
Screenshot of the simulation انرژی و شما
انرژی و شما
Screenshot of the simulation انرژی پارک اسکیت
انرژی پارک اسکیت
Screenshot of the simulation انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
Screenshot of the simulation انطباق منحني
انطباق منحني
Screenshot of the simulation اپتیکال کنترل کوانتومی
اپتیکال کنترل کوانتومی
Screenshot of the simulation ایزوتوپ ها و جرم اتمی
ایزوتوپ ها و جرم اتمی
Screenshot of the simulation بادکنک ها و شناوری
بادکنک ها و شناوری
Screenshot of the simulation بادکنک و الکتریسته ی ساکن
بادکنک و الکتریسته ی ساکن
Screenshot of the simulation بار در حال تابش
بار در حال تابش
Screenshot of the simulation بارها و میدان ها
بارها و میدان ها
Screenshot of the simulation بازى زمان پرتوزا
بازى زمان پرتوزا
Screenshot of the simulation بازي گيج كننده
بازي گيج كننده
Screenshot of the simulation بازی با کسرها
بازی با کسرها
Screenshot of the simulation برهم کنش های اتمی
برهم کنش های اتمی
Screenshot of the simulation بیان ژن - مبانی
بیان ژن – مبانی
Screenshot of the simulation تحت فشار
تحت فشار
Screenshot of the simulation تخمین
تخمین
new-ribbon Screenshot of the simulation تداخل امواج
تداخل امواج
Screenshot of the simulation تداخل موج کوانتومی
تداخل موج کوانتومی
Screenshot of the simulation تشديد
تشديد
Screenshot of the simulation تولید موج ها
تولید موج ها
Screenshot of the simulation تونل زنی کوانتومی و بسته های موج
تونل زنی کوانتومی و بسته های موج
Screenshot of the simulation جمع بردار
جمع بردار
Screenshot of the simulation حالت های ماده
حالت های ماده
Screenshot of the simulation حالت های ماده: مقدماتی
حالت های ماده: مقدماتی
Screenshot of the simulation حالت های مقید کوانتومی
حالت های مقید کوانتومی
Screenshot of the simulation حركت كفش دوزك
حركت كفش دوزك
Screenshot of the simulation حرکت در دو بعد
حرکت در دو بعد
Screenshot of the simulation حرکت پرتابه
حرکت پرتابه
Screenshot of the simulation حرکت پرتابه
حرکت پرتابه
Screenshot of the simulation حساب ديفرانسيل و انتگرال
حساب ديفرانسيل و انتگرال
Screenshot of the simulation حل شدن شکر و نمک
حل شدن شکر و نمک
Screenshot of the simulation دوران کفشدوزک
دوران کفشدوزک
Screenshot of the simulation دید رنگی
دید رنگی
Screenshot of the simulation رسانايي
رسانايي
Screenshot of the simulation رسم خطوط
رسم خطوط
Screenshot of the simulation زمین ساخت ورقه ای
زمین ساخت ورقه ای
Screenshot of the simulation ساختار نواری
ساختار نواری
Screenshot of the simulation سطح شیبدار
سطح شیبدار
Screenshot of the simulation سطح شیبدار: نیروها و حرکت
سطح شیبدار: نیروها و حرکت
Screenshot of the simulation شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
Screenshot of the simulation شكافت هسته اى
شكافت هسته اى
Screenshot of the simulation شناوری
شناوری
Screenshot of the simulation شکست نور
شکست نور
new-ribbon Screenshot of the simulation شکل ها و تبدیل های انرژی
شکل ها و تبدیل های انرژی
Screenshot of the simulation شکل های مولکول
شکل های مولکول
Screenshot of the simulation صوت
صوت
Screenshot of the simulation طیف جسم سیاه
طیف جسم سیاه
Screenshot of the simulation علم حساب
علم حساب
Screenshot of the simulation غلظت
غلظت
Screenshot of the simulation فرود روی ماه
فرود روی ماه
Screenshot of the simulation فشار مايع و شاره
فشار مايع و شاره
Screenshot of the simulation قانون اهم
قانون اهم
Screenshot of the simulation قانون فارادی
قانون فارادی
Screenshot of the simulation قانون هوک
قانون هوک
Screenshot of the simulation قانون گشتاورها
قانون گشتاورها
Screenshot of the simulation قطبيت مولكول
قطبيت مولكول
Screenshot of the simulation لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
Screenshot of the simulation لیزر
لیزر
Screenshot of the simulation ماشين ژن:لاکتوز اپرون
ماشين ژن:لاکتوز اپرون
Screenshot of the simulation محلول اسيد و باز
محلول اسيد و باز
Screenshot of the simulation مدار باتری - مقاومت
مدار باتری – مقاومت
Screenshot of the simulation مدار جریان
مدار جریان
Screenshot of the simulation مد طبيعي
مد طبيعي
Screenshot of the simulation مدل ذره انباشته شده
مدل ذره انباشته شده
Screenshot of the simulation مدل های اتم هیدروژن
مدل های اتم هیدروژن
Screenshot of the simulation مرد متحرک
مرد متحرک
Screenshot of the simulation مقاومت یک سیم
مقاومت یک سیم
Screenshot of the simulation موازنه ی معادله های شیمیایی
موازنه ی معادله های شیمیایی
Screenshot of the simulation موتورهای مولکولی
موتورهای مولکولی
Screenshot of the simulation موج در ریسمان
موج در ریسمان
Screenshot of the simulation موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
Screenshot of the simulation مولاریته
مولاریته
Screenshot of the simulation مولد برق
مولد برق
Screenshot of the simulation مولکول ها و نور
مولکول ها و نور
Screenshot of the simulation موچین نوری و نرم افزار
موچین نوری و نرم افزار
Screenshot of the simulation میدان الکتریکی
میدان الکتریکی
Screenshot of the simulation میکروموج
میکروموج
Screenshot of the simulation نرخ واحد
نرخ واحد
Screenshot of the simulation نمودار شیب - تقاطع
نمودار شیب – تقاطع
Screenshot of the simulation نمک ها وانحلال پذيرى
نمک ها وانحلال پذيرى
Screenshot of the simulation نور هندسی
نور هندسی
Screenshot of the simulation نورون
نورون
new-ribbon Screenshot of the simulation نوسان جرم و فنر
نوسان جرم و فنر
Screenshot of the simulation نيم رسانا ها
نيم رسانا ها
Screenshot of the simulation نیرو در یک بعد
نیرو در یک بعد
Screenshot of the simulation نیروها و حرکت
نیروها و حرکت
Screenshot of the simulation هاكي روى چمن الكتريكي
هاكي روى چمن الكتريكي
Screenshot of the simulation واتاژ باتری
واتاژ باتری
Screenshot of the simulation واكنش ها و سرعت ها
واكنش ها و سرعت ها
Screenshot of the simulation واپاشی آلفا
واپاشی آلفا
Screenshot of the simulation واپاشی بتا
واپاشی بتا
Screenshot of the simulation واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Screenshot of the simulation واکنش های برگشت پذیر
واکنش های برگشت پذیر
Screenshot of the simulation ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن
ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن
Screenshot of the simulation ویژگی های گاز
ویژگی های گاز
Screenshot of the simulation يخچال طبيعي
يخچال طبيعي
Screenshot of the simulation پراکندگی رادرفورد
پراکندگی رادرفورد
Screenshot of the simulation پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
Screenshot of the simulation چگالی
چگالی
Screenshot of the simulation کانال های غشاء
کانال های غشاء
Screenshot of the simulation کشش دی ان ای
کشش دی ان ای
Screenshot of the simulation گرانش و مدار
گرانش و مدار
Screenshot of the simulation گشتاور
گشتاور
Screenshot of the simulation یک مولکول بسازید
یک مولکول بسازید
Screenshot of the simulation Area Builder
Area Builder
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
new-ribbon Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb’s Law
new-ribbon Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
new-ribbon Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Trig Tour
Trig Tour

آزمایشگاه کامل شیمی

آزمایشگاه کامل زیست شناسی

 

آزمایشگاه کامل ریاضیات

Screenshot of the simulation آزمایشگاه آونگ
آزمایشگاه آونگ
Screenshot of the simulation احتمال بازش پلینکو
احتمال بازش پلینکو
Screenshot of the simulation انطباق منحني
انطباق منحني
Screenshot of the simulation تخمین
تخمین
Screenshot of the simulation تولید موج ها
تولید موج ها
Screenshot of the simulation جمع بردار
جمع بردار
Screenshot of the simulation بازی با کسرها
بازی با کسرها
Screenshot of the simulation حرکت پرتابه
حرکت پرتابه
Screenshot of the simulation علم حساب
علم حساب
Screenshot of the simulation حساب ديفرانسيل و انتگرال
حساب ديفرانسيل و انتگرال
Screenshot of the simulation دوران کفشدوزک
دوران کفشدوزک
Screenshot of the simulation رسم خطوط
رسم خطوط
Screenshot of the simulation قانون اهم
قانون اهم
Screenshot of the simulation قانون گشتاورها
قانون گشتاورها
Screenshot of the simulation كسر بسازيد
كسر بسازيد
Screenshot of the simulation مرد متحرک
مرد متحرک
Screenshot of the simulation معرفي كسرها
معرفي كسرها
Screenshot of the simulation مقاومت یک سیم
مقاومت یک سیم
Screenshot of the simulation موج در ریسمان
موج در ریسمان
Screenshot of the simulation نرخ واحد
نرخ واحد
Screenshot of the simulation نمودار شیب - تقاطع
نمودار شیب – تقاطع
Screenshot of the simulation نمودار معادله درجه دوم
نمودار معادله درجه دوم
new-ribbon Screenshot of the simulation نوسان جرم و فنر
نوسان جرم و فنر
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
Screenshot of the simulation Area Builder
Area Builder
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
new-ribbon Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
new-ribbon Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Trig Tour
Trig Tour